Hướng dẫn vận hành máy khoan KY100 + nén khí điện cho mỏ đá Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Công ty Lạc Hồng vừa bàn giao Máy khoan đá KY100 và Máy nén khí chạy điện LGY16/7 cho mỏ đá Tĩnh Gia - Thanh Hóa. Đây là mỏ đá lớn nhất tại Tĩnh Gia để cung cấp đá cho toàn bộ dự án lọc dầu Nghi Sơn.

 

Một số hình ảnh máy khoan ở Công Trường: