Bàn giao máy khoan KY100 cho thủy điện Nậm Cắn - Nghệ An

Công ty cổ phần thiết bị Lạc Hồng vừa cung cấp Máy khoan KY100 cho thủy điện Nậm Cắn - Nghệ An. Thủy điện Nậm Cắn với công suất thiết kế 20MW được xây dựng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Một số hình ảnh Máy khoan KY100 đang hoạt động tại Công Trường: