Bàn giao máy khoan giếng KW180 tại Sơn La

Công ty CPTB Lạc Hồng đã bàn giao 01 bộ máy khoan giếng KW180 + máy nén khí LGCY18/17 cho khách hàng tại Hát Lót Sơn La.

Bộ máy khoan hiện đại, có khả năng khoan sâu tới 200m đường kính khoan từ 110 - 300mm.

Tốc độ khoan trung bình đạt 18-25m/h. Như vậy chỉ cần một ngày khách hàng đã khoan hoàn thiện một giếng có chiều sâu từ 80m - 150m.